انجام بموقع تكاليف قانوني وارتقاء شاخصهاي منابع طبيعي ومحيط زيست مستلزم تخصيص بموقع اعتبارات است  -  50 هزار نفر در كشور عضو هميار طبيعت هستند  -  كارگاه آموزشي تسهيل گري در حوزه منابع طبيعي برگزار گرديد  -  كارگاه آموزشي پيشگيري ومديريت اطفاء حريق درجنگلها ومراتع استان همدان با مشاركت سازمانهاي مردم نهاد منابع طبيعي برگزار گرديد  -  كارگاه آموزشي خبر نويسي در حوزه منابع طبيعي برگزار شد  -  در سه ماهه اول سالجاري مردم از نحوه ارائه خدمت منابع طبيعي رضايت حداكثري داشته اند  -  
نظر سنجي شماره 1
اين سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
امار بازديد
بازدید روز : 11524
بازدید کل : 38182
اخبار
قائم مقام مدير كل دفتر آموزش، ترويج ومشاركتهاي مردمي سازمان جنگلها،مراتع وآخيزداري كشور:
50 هزار نفر در كشور عضو هميار طبيعت هستند | بازدید :15

مسئول ميز ارائه خدمت اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان خبر داد:
در سه ماهه اول سالجاري مردم از نحوه ارائه خدمت منابع طبيعي رضايت حداكثري داشته اند | بازدید :19

مدير كل منابع طبيعي استان درهفته جهاد كشاورزي در حضوراستاندار ومسئولين سازمان جهاد كشاورزي استان همدان :
اركان توليد آب توجه به فعاليتهاي آبخيزداري وآبخوانداري است | بازدید :56

پيشخوان روزنامه ومطبوعات
اوقات شرعي
ملاقات با مديركل استان
ملاقات‌مردمي:دوشنبه هاازساعت10الي12
تلفن تماس 34226120-34224852